Profil       Produkter       Tilbud      Partner      Vilkår      Tools      Indeks      
  Nyhedsbrev
Få gode ideer og tips
 

 

 

 

 


Cicoor Host & Saas ApS
Dybendal Allé 12, 1. sal
2630 Taastrup

Tlf: 88 27 60 80
post@hosting.cicoor.dk

CVR: 32472915

Forretningsbetingelser - domæner


Domæneregistrering - .dk:

Ved domænebestilling, erklærer registranten sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.


Cicoor Host & Saas ApS foretager bestilling af domæner, umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos DK Hostmaster A/S, typisk samme dag som betalingen har fundet sted.


Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Cicoor Host & Saas ApS's fire egne navneservere (ns.cicoor.com, ns1.cicoor.com, ns.cicoor.eu, ns1.cicoor.eu).


Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet hvis ikke Cicoor Host & Saas ApS allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster. Dette er ikke gældende hvis Cicoor Host & Saas ApS har foretaget fejlen, der vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.


I øvrigt erklærer domæneregistrant sig indforstået med gældende regler for .dk registrering iflg. DIFO's regelsæt. Se evt. www.difo.dk


Årligt gebyr - .dk:

Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 45,-, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret hos Cicoor Host & Saas ApS.


Registranten har pligt til senest 3 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster A/S, hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster A/S. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.


Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til Cicoor Host & Saas ApS.


Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk


Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.


Domæneregistrering - andre domæner:

Ved domænebestilling, erklærer registranten sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.


Cicoor Host & Saas ApS foretager bestilling af domæner, umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos Cicoor Host & Saas ApS 's int. leverandør, typisk samme dag som betalingen har fundet sted.


Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Cicoor Host & Saas ApS 's fire egne navneservere (ns.cicoor.com, ns1.cicoor.com, ns.cicoor.eu, ns1.cicoor.eu).


Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet hvis ikke Cicoor Host & Saas ApS allerede har afgivet bestilling til int. leverandør. Dette er ikke gældende hvis Cicoor Host & Saas ApS har foretaget fejlen, der vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.


I øvrigt er registranten underlagt gældende int. regler ifølge ICANN, samt underliggende registreringsinstanser. Årligt opretholdelsesgebyr betales igennem Cicoor Host & Saas ApS.


Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.


Særligt for Æ, Ø og Å domæner:

Cicoor Host & Saas ApS registrerer .dk, .com, .net og .org domæner indeholdende æ,ø og å, samt andre specialtegn under gældende regler fra DK Hostmaster / ICANN / Verisign, samt underliggende registreringsinstanser. Cicoor Host & Saas ApS kan dog ikke garantere at disse domæner altid vil fungere optimalt, da ikke alle servere, programmer mv. er i stand til at håndtere domæner med specialtegn. Det anbefales derfor af de kun bruges som supplement til et domæne uden nationale eller special tegn.


    » Tips
    » Domænetester
    » Konkurrencer