Profil       Produkter       Tilbud      Partner      Vilkår      Tools      Indeks      
  Nyhedsbrev
Få gode ideer og tips
 

 

 

 

 


Cicoor Host & Saas ApS
Dybendal Allé 12, 1. sal
2630 Taastrup

Tlf: 88 27 60 80
post@hosting.cicoor.dk

CVR: 32472915

Dynamisk streaming media

Video kan være et effektivt medie til at få et budskab igennem, men moderne internetteknologi giver nogle ekstra spændende muligheder, som vi vil se lidt på.


Udviklingen inden for streaming media har betydet at det er nemmere end nogen sinde at tilbyde streaming media på jeres hjemmeside, men mængden af mediefiler på serveren vil ofte vokse meget hurtigt, da de besøgende vil efterspørge mere og mere efterhånden som de opdager fordelene ved lyd og video. Det kan der for bliver et problem at håndtere denne information.

En løsning er et dynamisk medie content management system hvor de besøgende kan søge i jeres videodatabase, afspille de fundne sekvenser, tilføje interessante video klip til deres favoritliste eller gemme sekvenser i deres personlige videosamlinger. Systemet giver også mulighed for "load balancing" hvor trafikken fordeles mellem flere forskellige servere eller dirigerer de besøgende til den server der er tættest på dem. Det er relativt simpelt at opbygge et medie content management system men først vil vi se på hvordan video kan leveres over Nettet.

Hvis I bruger jeres web-server til at levere jeres videoer er processen ganske simpel. Linket på jeres hjemmeside peger direkte på den fil I ønsker at levere til de besøgende. Når en besøgende klikker på linket svarer web-serveren igen ved at sende et "MIME-type" hoved, som sætter den videoafspiller på den besøgendes computer i gang, der kan afspille videosekvensen, og derefter sendes hele videofilen over nettet via HTTP.

Denne metode er simpel og billig og virker fint i bestemte situationer. Eksempelvis hvis jeres hjemmeside ikke har så mange besøgende af gangen, som ønsker at se et bestemt videoklip samtidigt. Dette er også en udmærket metode hvis de besøgende ønsker videoklip i høj kvalitet over en langsom forbindelse, hvor det ikke er realistisk at levere videoen som realtime streaming media, eller hvor de besøgende ønsker at gemme videoklippet på deres harddisk. Denne metode kan også bruges til HTTP streaming hvor videoafspillerne på den besøgendes computer begynder at afspille videoklippet før hele videoklippet er hentet ned.

Har man mange besøgende som ønsker at se videoklippet på samme tid er der andre og bedre metoder. Et eksempel er tv-aviserne på Danmarks Radios hjemmeside. Her kan man med fordel bruge streaming mediaservere der eksempelvis benytter protokoller som Real Time Streaming Protocol  (RTSP). Her kan den besøgende se timelange videosekvenser uden at hente mere end nogle få sekunder ned på deres harddisk ad gangen. Streaming media servere er optimeret til at levere tidsstyret medier, med mulighed for at springe ind på et bestemt tidspunkt på filen og at kontrollere flere synkroniseret streams på samme tid.

Selve processen er dog en smule mere kompliceret. Når brugeren klikker på et videolink svarer serveren tilbage med et MIME-type hoved, som aktiverer den besøgendes videoafspiller, og derefter følger en kort tekstfil ,som dirigerer videoafspilleren til en medie server, der begynder at afspille den ønskede video.

Syntaksen for denne instruktionsfil varierer fra de forskellige leverandører af streaming media servere, men de har dog nogle fælles kendetegn. Den må naturligvis indeholde adressen på den server som videoafspilleren skal hente videoen fra samt information om filnavn og sti. De fleste systemer indeholder også anden information så som starttidspunkt, sluttidspunkt, en titel, forfatter, eller default størrelse for videoafspilleren på brugerens skærm. En leverandør - RealNetworks har denne information i en .ram, rpm eller SMIL fil. Ved hjælp af SMIL kan man også angive layout information angående billeder, tekst og hvilke videosekvenser der skal afspilles.

En RealNetworks.ram fil kan eksempelvis se sådan ud

Rtsp://server1.cicoor.com/dec01_2001.rm?start="05:00"&semd="06:30"&title="Login instructions"

Ovenstående får den besøgendes realplayer til at koble sig på en server der hedder server1. cicoor.com og afspille filen dec01_2001.rm, men den vil begynde 5 minutter inde i videoklippet og fortsætte indtil den er nået seks et halv minut ind i videoklippet. Titlen vil være " Login instructions"

Elementer i et dynamisk medie content system
Lad os til sidst se på elementerne i et dynamisk medie content system.

1) Databasen
Denne indeholder information om hvad hvert enkelt videoklip, med en beskrivelse af videoklippets indhold, hvilken fil og server det findes på, start og sluttidspunkt mv.

2) Serverdelen
For de fleste vil en enkelt server være nok, men hvis man har flere servere til sin rådighed får man ekstra muligheder for at sikre at systemet altid kører.

Load Balancing:Betyder at man har den samme information på flere servere og at denne trafik fordeles ligeligt over serverne. Dette anvendes ved hjemmesider eller Intranet som har megen trafik.

Fejltolerance: Ved løbende at overvåge en servers tilstand, kan der stoppes for trafik til en server som er gået ned eller blevet meget langsom.

Reducere svartider.Ved at registrere hvor en besøgende kommer fra kan man dirigere denne til den server som er tættest på hver enkelt besøgende. Dette kræver naturligvis at serverne er spredt geografisk. Eksempelvis med servere i henholdsvis USA, Europa og Asien.

3) Start og sluttider
Ved at registrere start- og sluttider i databasen kan man lave videoklip som kun viser en del af en video. Det ses bl.a. hos Danmarks Radio hvor man kan gå direkte til hvert enkelt indslag i en given TV-avis.

4) Video klip valg og markering
Du kan også lade brugerne vælge deres egne videoklip, som de kan gemme enten som et navn i systemets database elle som en URL de kan sende til venner, kollegaer mv.

5) Søgning
Gemmer du en beskrivelse af hvert enkelt videoklip eller en udskrift af eventuel tale på videoklippet sammen med start og sluttidspunkter vil brugeren kunne søge efter bestemte ord, emner udtalelser mv.

Et streaming medie content system giver således en række muligheder for at de besøgende kan få gavn af de videoklip I ligger ud på Nettet, men det giver også   mulighed for internt lettere at finde de videoklip I får optaget gennem tiden.

    » Tips
    » Domænetester
    » Konkurrencer