Profil       Produkter       Tilbud      Partner      Vilkår      Tools      Indeks      
  Nyhedsbrev
Få gode ideer og tips
 

 

 

 

 


Cicoor Host & Saas ApS
Dybendal Allé 12, 1. sal
2630 Taastrup

Tlf: 88 27 60 80
post@hosting.cicoor.dk

CVR: 32472915

 

Konkurrenceregler

Her kan du læse konkurrencereglerne for vores lille julekonkurrence.

Sådan deltager du

Konkurrencen er baseret på lodtrækning blandt alle opnåede lodder. Du kan deltage med lige så mange lodder, som du ønsker. Du optjener ét lod for hver af disse handlinger:
 • tilmelde dig vores nyhedsbrev
 • linke til vores hjemmeside
 • tilmelde dig som follower på vores Twitter konto: @CicoorHost
 • tilmelde dig som fan på Facebook: Cicoor Host & Saas Aps
 • udfylde et eller flere spørgeskemaer
 • købe et eller flere produkter
 • indsende en eller flere produkthistorier

Sådan forøger du din vinderchance

Du kan kun tilmelde dig vores nyhedsbrev én gang, og du kan også kun tilmelde dig til at følge os på Twitter én gang og til at være fan af os på Facebook én gang. Men du kan godt udfylde flere forskellige spørgeskemaer - men dog kun det samme skema en gang. Du kan lave lige så mange links til vores hjemmeside, som du ønsker, og du kan indsende et ubegrænset antal produkthistorier. Hvert link og hver historie giver hvert et lod ligesom hvert produktkøb også udløser et lod.

Sådan vinder du julekonkurrencen 2010

Vores julekonkurrence løber til og med søndag den 02. januar 2012 kl. 21:00. I ugen efter udtrækker vi en vinder blandt alle lodderne.

Sådan vinder du fremtidige konkurrencer

Vi planlægger løbende at lave nye konkurrencer. Du kan deltage i de fremtidige konkurrencer med et fast antal lodder. Du beholder automatisk dine lodder i fremtidige konkurrencer, hvis du:
 • fortsat er tilmeldt vores nyhedsbrev (1 lod)
 • fortsat linker til vores hjemmeside (1 lod pr. site)
 • fortsat følger os på Twitter (1 lod)
 • fortsat er fan af os på Facebook (1 lod)
Vi nulstiller dine lodder for køb af produkter, produkthistorier og udfyldte spørgeskemaer. I fremtidige konkurrencer vil der igen blive mulighed for at optjene flere nye lodder. F.eks. ved at indsende nye produkthistorier og udfylde nye spørgeskemaer.

Sådan får du besked om fremtidige konkurrencer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du automatisk besked, hver gang vi afholder en ny konkurrence.

Sådan får du din præmie

Hvis du har vundet, får du direkte besked via e-mail, hvor du vil blive bedt om at kontakte os med oplysninger om din postadresse og evt. telefonnummer. I mailen vil der være oplyst en dato for svarfrist. Såfremt du ikke har kontaktet os inden for den oplyste dato, bortfalder præmien. Præmien kan ikke ombyttes til andre præmier eller kontanter.

Brug af data og forbehold

Vi forbeholder os ret til at oplyse vindernes indtastede brugeroplysninger på Cicoor Host & Saas ApS' platforme, og til at ændre i konkurrencens gennemførelse og betingelser.

Ansatte ved Cicoor Host & Saas ApS og dertil knyttede virksomheder kan ikke deltage i konkurrencen.

 
 
    » Tidl. konkurrencer
    » Indløs dit lod
    » Konkurrenceregler
    » Præmie
    » Vindere