Profil       Produkter       Tilbud      Partner      Vilkår      Tools      Indeks      
  Nyhedsbrev
Få gode ideer og tips
 

 

 

 

 


Cicoor Host & Saas ApS
Dybendal Allé 12, 1. sal
2630 Taastrup

Tlf: 88 27 60 80
post@hosting.cicoor.dk

CVR: 32472915

 

Backup plan og Restore plan

Her kan du læse, hvorfor det ikke er nok med en backup plan. Er uheldet ude, har du også brug for en restore plan.

  

Start med at lave online backup plan

Når først man har indser behovet for en automatisk online backup, er første skridt at lave en skriftlig plan for hvor ofte, hvornår og hvordan, der skal tages online backup. Det er ikke særligt svært at lave en sådan vejledning og den sikrer, at der ikke opstår tvivl om arbejdsgangen ved en online backup.

En backup plan bør indeholde:
  • Instruktion om hvilke data skal der tages backup af
  • Instruktion om altid at have gemt flere kopier af den samme fil i tilfælde af, at noget går galt under backuppen (f.eks. hvis filen bliver ødelagt samtidig med, at serveren går ned)
  • Instruktion om at hvis computeren har været inficeret med virus, skal man sikre sig, at virus ikke er kommet med over i backuppen.

 

Husk også at lave restore plan

Da backup er en del af den faste, daglige kontorrutine, husker man som regel at lave en backup plan. Men hvad gør man i situationen, hvis katastrofen indtræffer og data mistes? Hvis der sker et stort pc nedbrud, vil IT afdelingen ofte være i vildrede om, hvad der skal gøres – og hvad der skal gøres først. Derfor er der brug for en restore plan for, hvordan de tabte data genskabes.

 

På en computerdrevet arbejdsplads vil det meste af pc arbejdet ikke kunne komme igang igen, før de mistede data er genskabt. IT afdelingen vil derfor være under stort pres for at få genskabt data så hurtigt som muligt. Forestil dig så hvor meget større forvirringen vil være for alle, hvis datatabet skyldes store skader som fx brand, vandskade, tyveri eller lignende. Her vil en restore plan kunne hjælpe, da en detaljeret vejledning af, hvad man skal gøre for at genskabe virksomhedens data, vil give selv de mest stressede og forvirrede overblikket tilbage over situationen.

 

Med en gennemarbejdet restore plan er det så meget lettere at få en virksomhed tilbage på fode, når uheldet har været ude. Det kan være, du har brug for flere planer for forskellige scenarier for tab af data. Fx kan et mindre uheld som fejl på en harddisk sektor medføre, at der kun skal genskabes nogle få filer, mens en større datakatastrofe kan kræve, at hele harddisken skal formatteres og samtlige data og programmer skal indlæses igen.

 

Det er vigtigt, at alle online backup planer og restore planer testes af de medarbejdere, som er ansvarlige for at skulle genskabe mistede data. Disse medarbejdere er som regel de bedste til at finde huller i forretningsgangen som forkerte instruktioner eller manglende beskrivelser af vigtige trin i planerne. Bemærk at test af backup og restore planer kun bør foretages, når filerne, der skal testes, ikke er i brug. Det betyder, at IT medarbejderne må teste planerne udenfor normal arbejdstid. Når der testes, er det iøvrigt vigtigt, at der hele tiden blive lavet lokale backup af de testede filer – i det tilfælde, at noget går galt under testen.

 

Selvom det kræver lidt ekstra arbejde at lave både en online backup plan og en restore plan, så letter det faktisk arbejdsgangen i det daglige. For når først de overordnede planer er på plads, vil dét at tage en daglig online backup af virksomhedens data hurtigt blive en del af den daglige arbejsrutine. Og skulle uheldet endelig være ude, vil arbejdsindsatsen ved at lave en god restore plan være givet særdeles godt ud!

  

 

 
    » Priser
    » Bestil fjernbackup
    » 30 dages gratis demo
     
    » Vælg abonnement
    » Systembackup
    » Specifikationer
    » Kundeudtalelser
    » Fjerninstallation
    » Downloads
    » Installation
    » Outlook backup
    » Mac backup
    » Exchange backup
    » MS SQL server backup
    » MySQL backup
    » Nøgleopbevaring
    » Genskabe data
    » 11 gode grunde
    » Backup/restoreplan